Under våren genomförde Skolinspektionen en granskning av mottagande av nyanlända elever.  Inspektionsrapporten presenterades under fredagen. Granskningen har genomförts i 14 av landets kommuner, Eksjö kommun tillhör inte de som delagit i graskningen.

Skolinspektionens rapport presenterades samma dag som Skolverket presenterade sin rapport om vad som påverkar resultaten i svensk skola. När jag söker på webben blir skillnaden i grad av intresse tydlig. Skolverkets utvärdering för att finna förklaringar till sjunkande resultat i grundskolan har väckt ett stort intresse. När det gäller inspektionen av mottagande av nyanlända elever är intresset inte lika stort. I SvD och Sveriges Radio P4 Stockholm referas kort till inspektionen.  Sveriges Kommuner och Landsting utvidgar perspektivet och lyfter bland annat frågan om vilka förutsättningar som ges till kommunerna för att skapa goda förutsättningar för nyanlända elever.

I Skolinspektionens pressmeddelande kan man läsa att ”I de kommuner vi har granskat har vi funnit brister hos i stort sett alla”. Övergripande resultat sammanfattar de viktigaste punkter som framkommit i de granskningar som genomförts. Som tidigare ansvarig för mottagande av nyanlända elever i kommunen känner jag igen problematik kring flera av de brister som redovisas. Även om vi i vår kommun arbetat med utveckling inom flera av de områden som nämns finns mycket kvar att göra. Rapporten innehåller många delar som vi kan använda oss av när det gäller utveckling av mottagandet av nyanlända elever i Eksjö kommun.

Annonser