Igår presenterade Skolverket en kartläggning med syfte att förklara de sjunkande resultat som svensk grundskola uppvisar. I pressmeddelandet kan man läsa en kort sammanfattning av utvärderingens resultat. Det finns också möjlighet att ta del av den presskonferns som hölls under gårdagen.

Rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer finns att läsa på skolverkets hemsida.  Som rektor för en skola som redovisar ett lågt meritvärde läser jag rapporten med stort intresse i syfte att finna stöd i vårt utvecklingsarbete. För oss på Furulundsskolan erbjuder rapporten och den sammanfattande analysen  ett bra underlag som kan bidra till arbetet med att öka måluppfyllelsen.

Rapporten omnämns i både  Dn och SvD. Man refererar till rapporten på skilda sätt, något som får mig att tänka på skolfrågans komplexitet. När vi tycker och tänker har vi egna erfarenheter och kunskaper som referens. Malin Siwes inlägg och hennes tolkning av rapporten där lärare framställs som ”de skyldiga”, är för mig en en förenkling enbart i syfte att just peka ut en skyldig. Det är fler än en faktor som inverkar på hur väl skolan lyckats i sitt arbete. I SvD ges en bredare beskrivning. Här nämns till exempel reformer som en bidragande orsak till sjunkande resultat.

Rapporten berör och kommenteras. På bloggen ”Ny i svenska skolan” finns mycket av självreflektion. Inlägget visar på det engagemang för uppdraget som finns hos lärare i våra skolor. Även ”Christermagister” tar upp frågan om hur olika vi uppfattar det vi läser ”I debatten är det roande att se de olika slutsatserna man kan dra av samma rapport”.

För egen del går tankarna till hur väl vi lyckats med implementeringen av de styrdokument som gällt sedan början av 90-talet?  Det är en viktig frågeställning med koppling till rektors och lärares ansvar. Läroplanen, Lpo94 och kursplanerna har inte fått fäste. Av den anledningen arbetar vi i Eksjö kommun med den kompetensutvecklingssatsning som går under benämningen ”Mål och bedömning”. Av samma anledning görs stora satsningar från Skolverkets sida inför ”Skola 2011”.

För mig är det onödigt att leta syndabockar, alla vi som är delaktiga på olika nivåer, skulle troligtvis bli alldeles för många… Det som är väsentligt och konstruktivt är att analysera nuläget för att finna bra redskap för förbättring och utveckling.

Annonser