I dagens Dn (090923) finns ett debattinlägg signerat Jan Björklund (utbildningsminister). Inlägget får mig att tänka på Blossings föreläsningsutdrag (se  Blossing-bloggande skolforskare  22 september). Det får mig också att fundera över vem och vilka som presenterar en bild av svensk skola som har en avskräckande effekt på potentiella lärarstudenter.

Björklund presenterar en intressant nyhet, lärare skall ges möjlighet att studera utomlands med hjälp av ”Lärarlyftet”. Det är en spännande tanke och ”Lärarlyftet” har ett gott syfte men verkligheten är sällan enkel. I en tight kommunal ekonomi är det inte helt lätt att prioritera den här kompetensutvecklingen även om kommunen bär den mindre delen av kostnaden. Det finns troligen mer än en lärare i landet som känner sig besviken när det gäller lärarlyftet. Christermagister ger ett exempel på detta i sin blogg.

Annonser