Skolan är ett tacksamt ämne för för debatt och samtal. På Blossings blogg finns idag ett utdrag ur  en föreläsning som väcker min nyfikenhet. Ulf Blossing är docent i pedagogik vid Karlstads universitet och aktiv skolforskare. I utdraget ger Blossing sin beskrivning av de politiska partiernas tankar om skolreformer. Han menar att en framtidsvision om en ny skola saknas hos samtliga partier.

Resurser som lösning för en bättre skola kopplar Blossing till forskningsresultat som visar att resursstorlek inte är viktigt. Han lyfter däremot vikten av respons till lärare och rektorer kopplat till hur framgångsrika undervisningsstrategier man har.

Vår skola tillhör de skolor som har ett lågt samlat meritvärde. Detta är någonting som vi arbetar med på hela F-9 skolan och på olika sätt. I slutet av utdraget talar Blossing om skolors passivitet. När jag lyssnar till den här delen sträcker jag något på ryggen och tänker på det arbete som sker på vår skola. Det pågående kommungemensamma arbetet, ”Mål och bedömning” handlar om just gemensamt lärande för lärare, rektorer och skolledning. Det här arbetet fokuserar på att utveckla undervisningen genom att på ett tydligt sätt utgå från kursplanernas strävansmål.

På Furulundsskolan sker olika typer av utvecklingsarbete. Gårdagens arbete med kartläggning inför upprättande av åtgärdsprogram är ett exempel. Ett annat är de pedagogiska samtal vi hade i början av terminen där elevernas bästa men också hänsyn till lärarnas olika kompetenser ledde fram till ett förändrat arbetssätt för de yngre barnen.

Det är en kort del av föreläsningen som presenteras, det hade varit intressant att höra den i sin helhet. För den intresserade kan jag rekomendera Blossings blogg som innehåller läsvärda och tankeväckande inlägg om bland annat utveckling och kvalitetsarbete.

Annonser