Idag var det dags för läsårets första skolutvecklingseftermiddag. Våra elever slutade klockan 12.00 och eftermiddagen ägnades åt lärande med och för lärare. På programmet stod kartläggning inför upprättande av åtgärdsprogram.

Eftermiddagen inleddes med att  två specialpedagoger, inbjudna gäster från kommunens specialpedagogiska team, presenterade det kartläggningsmaterial som utvecklades under våren 2009. Materialet grundar sig på Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram och är tänkt att vara ett stöd i arbetet.

Efter presentationen gick lärarna ut i grupper för att genomföra en enkel kartläggning av olika typer av fingerade elevfall. Resultaten och de olika gruppernas tankar och reflektioner diskuterades sedan i den gemensamma återsamlingen.

Under läsåret kommer vi att fortsätta att fördjupa oss i kartläggningsarbetet och arbetet med att upprätta åtgärdsprogram. De gemensamma samtalen är viktiga för att utveckla och finslipa vårat arbete. Att lära tillsammans bidrar med fler dimensioner än enskilt lärande kan ge.

Annonser