Den här veckan har jag varit student under tre hela dagar. Det är givande, inspirerande, utvecklande, nyttigt, fyllt av lärande… Den här omgångens tre utbildningsdagar har passerat i rask takt, nu har vi inlett den sista teriminen i rektorsutbildningen, tänk att tiden gått så fort.

Mycket arbete har genomförts i mindre grupper, min grupp består av sex personer och vi har arbetat tillsammans sedan utbildningen startade i januari 2008. Under de gångna tre terminerna har vi haft många och långa samtal, vi har med gemensam kraft löst olika typer av uppgifter i de olika momenten i utbildningen. Vi har diskuterat skolans uppdrag med utgångspunkt i nationella styrdokument. Vi har fördjupat oss i rektors uppdrag, olika delar som ingår och det ansvar det innebär. 

När vi utvärderade de här tre arbetsdagarna landade mina tankar i det jag lärt mig genom att arbeta tillsammans med de som ingår i min grupp. Att vi i handledningsgruppen är olika, har olika erfarenhet och bakgrund är en stor tillgång. Det är i gruppen som det djupa lärandet har vuxit  fram, vi har lärt tillsammans av och med varandra.

Jag kan inte låta bli att tänka på den kommunövergripande satsningen som involverar samtliga skolor i kommunen – Mål och bedömning. I tisdags samlades alla lärare i sina grupper för att fortsätta arbetet med gemensamma pedagogiska planeringar. De här grupperna kommer att fortsätta träffas regelbundet, tisdag var annan vecka för att lära och utvecklas tillsammans. Det är många grupper som träffas, vilken lärandekraft!

Annonser