Den här veckan är tre dagar avsatta för en kursvecka i den rektorsutbildning jag deltar i. Temat för den här perioden, som är vår sista, är ”Kvalitetsarbete och skolutveckling”.  Det här är den femte kursveckan i den utbildning som jag påbörjade i januari 2008, i december är det examination. De här tre dagarna står ledarskap och utvecklingsarbete på programmet.

Idag skall vi bland annat genomföra en ledarskapsanalys, spännande.  I allt arbete tillsammans med andra människor använder man sig av sådant man lärt men också andra, personliga egenskaper.  Jag ser fram emot en lärorik dag!

Annonser