Den föregående veckan var händelserik på många sätt.

På måndagen bjöds eleverna i år 4-6 på en fängslande föreställning, Odysséen där Peter Amoghli bjöd på en spännande berättelse. Tisdag morgon vandrade våra 7:or mot Tyresbo. På vägen stötte de på olika stationer som Furan, ungdomssekreterarna, polisen och elevhälsan ansvarade för. Det blev en bra dag med ett fantastiskt höstväder. Det var ett ganska trött gäng som åkte hem efter kvällens korvgrillning.

Under onsdagen och torsdagen var några av våra matematiklärare på en utbildning i laborativ matematik. Det här är ett led i det arbete som sker för att utveckla matematikundervisningen på vår skola.

Den föregående veckan började elever och lärare i klasserna F-3 att arbeta i de nya grupperingar som vi valt att genomföra. Uppföljningen i slutet av veckan visade att det mesta hade gått bra. Huvvuddelen av de föräldrareaktioner som kom under veckan var positiva.

Den här veckan inledde vi med ett föräldramöte (måndag kväll) för föräldrar med barn i förskoleklass till klass 3.  Föräldrarna fick en beskrivning av bakgrunden till att det togs ett beslut om att förändra klasserna.  Under kvällen gavs möjlighet att ställa frågor och uttrycka tankar. Under läsåret kommer vi att göra uppföljningar för att se hur den nya organisationen fungerar men också för att fånga upp lärdomar som vi kommer att ha användning av i framtiden.

Annonser