Idag har barnen i klasserna Fk-3 ett brev med sig hem. Brevet beskriver den omorganisation vi valt att genomföra med start måndag 7 september.

Nedan följer den information som delats ut idag. I barnens brev anges namn på klassernas lärare, de finns inte med i den här texten. Vårdnadshavarna har även fått en inbjudan till ett föräldramöte.

 

Till vårdnadshavare med barn i förskoleklass till år 3

För att skapa bättre möjligheter att möta alla barn på bästa sätt har beslut tagits om att genomföra en omorganisation för förskoleklass till år 3.

Sedan flera år tillbaka har Furulundsskolan arbetat åldersintegrerat i två spår med två klasser Fk-1 samt två klasser 2-3. Vi väljer nu att avveckla spåren och skapa klasser Fk, 1, 2 och 3.

Måndag 7 september börjar vi att arbeta efter den nya klassindelningen, barnen förbereds för detta under fredagen.

För barnen i de båda förskoleklasserna sker ingen förändring på annat sätt än att de får mer egen tid när 1:orna arbetar i sitt hemklassrum.

Eleverna i klass 1 har sitt klassrum på nedre plan i hus 2, de får en ny klassföreståndare. Barnen har träffat och känner läraren sedan tidigare. Till att börja med kommer de att arbeta mycket i halvklass. Barnen är indelade efter tidigare spårindelning och de kommer att fortsätta att träffa ”sin” förskollärare för- eller eftermiddag.

Eleverna i klass 2 har sitt klassrum en trappa upp i hus 2, barnen får en egen klassföreståndare och alla barn känner henne sedan tidigare. På måndag 7/9 börjar alla 2:or i sitt nya klassrum tillsammans med sin lärare.

För eleverna i klass 3 blir det inte så stor förändring, barnen kommer att fortsätta i samma klassrum som tidigare, lärarna  ansvarar för de 3:or de haft sedan skolstarten.

Två resurspersoner är knutna till var sin klass 3, en resursperson till år 1 är under rekrytering.

Den största förändringen är att barnen i klass 1 får en ny klassföreståndare och att de får ett eget hemklassrum. 2:orna är redan vana att arbeta tillsammans, de känner sin lärare och de är bekanta med klassrummet. För övriga klasser innebär förändringen att de kommer att få en mindre klass.

Vi har valt att genomföra den här förändringen så snart som möjligt för att skapa grupperingar som gynnar elevernas lärande. Ett mål har varit att barnen skall möta få vuxna och att de skall ha ett hemklassrum där de har sin trygghet.

Jag beklagar att tiden inte har medgett att bjuda in er föräldrar till en dialog om den förändring vi nu genomför. För barnens skull har vi valt att genomföra den nya organisationen inom kortast möjliga tid. Vi, pedagoger, resurspersoner och rektor, är eniga om att den organisation vi valt kommer att gynna barnen.

Med vänliga hälsningar

Lilian Sjödahl Petersson
Rektor, Furulundsskolan

 

Annonser