Barn- och ungdomssektorn och  Furulundsskolan har inbjudit till ett möte i folkhögsskolans aula, måndag kl. 18.30.   För mig blir det ett bra tillfälle att lära känna föräldrar och andra aktörer i Mariannelund med omnejd.

I juni mottog Barn- och ungdomsutskottet och kommunstyrelsen en skrivelse med rubriken ”Dags att prioritera Furulundsskolan!”. I skrivelsen tas frågor som låg måluppfyllelse,  sparkrav, elever i behov av särskilt stöd och geografiskt läge upp. Skolan som viktig faktor för utveckling av Mariannelund med omgivning lyfts fram. Furulundsskolans föräldraförening, Mariannelunds företagarförening, Mariannelundsbygdens samhällsförening samt Föreningen Mariannelunds köpmän har udertecknat skrivelsen.

Måndagens möte är en inbjudan till samtal kring de frågeställningar som tas upp. Under kvällen ges möjlighet att möta deltagare som på olika sätt representerar Eksjö kommun. Förutom politiker deltar tjänstemän från Barn- och ungdomssektorn, Eksjöbostäder AB samt Näringslivsbolaget eksjo.nu.

Ett annat syfte med mötet är att finna vägar för samverkan och ta tillvara det engagemang som finns. För oss som arbetar inom skolan är samarbetet med föräldrar, förenings- och näringsliv inte enbart en del i vårt uppdrag. Vi har ett gemensamt ansvar för våra barn och ungdomar, vi behöver varandra.

Annonser