I Vimmerby Tidnings nätupplaga kan man idag läsa om vår skola, ”Furulundsskolan inte värst”.

Jag blev uppringd av Henrik Simonsen, journalist på Vimmerby Tidning, i veckan.  Det var ett bra samtal där jag bland annat beskrev det arbetssätt som man använt sig av i det projektarbete som pågått på skolan. Redan tidigare har jag funderat kring dilemmat ”Hur beskriver man skolans uppdrag för de som finns utanför skolvärlden?”.

Detta är inte helt enkelt. Hur förklarar man vår skyldighet att hela tiden arbeta för att bli bättre? Att ständigt sträva efter utveckla verksamheten ingår i det uppdrag vi har. Detta betyder inte att det som gjorts tidigare är dåligt. Det görs mycket bra i Sveriges skolor, Furulundsskolan är inget undantag. Är vi dåliga på att tala om det som är positivt? Samtidigt finns det ingen skola som är perfekt, det finns alltid förbättringsområden. Varje skola har sina aktuella problemområden.

Låg måluppfyllelse när det gäller våra elevers betyg och behörighet till gymnasiet är ett allvarligt utvecklingsområde som tillhör de prioriterade mål vi arbetar med. I kommunens skolplan anges att målet är ”100 % godkända resultat i samtliga ämnen för alla barn och ungdomar”. Det är omöjligt att ha ett annat mål och detta är ett  av de mål som vi prioriterar på vår skola.

Annonser