Igår låg ett urklipp från Vimmerby tidning (18 aug 2009) på mitt skrivbord.  I klippet fanns två artiklar, signerade Henrik Simonsen, båda med anknytning till Furulundsskolan. Under morgonen hade jag fått reaktioner från några som läst artiklarna, jag undrade verkligen på vad som egentligen stod.

VT 090818

Jag läste den första rubriken ”Engagemang ger bättre skola Nu skall stämningen bli bättre på Furulundsskolan”. Sedan följde en beskrivning av Furulundsskolan som jag varken känner igen eller förstår. Tonen var otroligt negativ.

Jag tänker att en utomstående som aldrig varit på skolan borde undra varför skolan inte stängts för länge sedan.

Per Fagerström skall ha anställts för att ”få framför allt lärarna att skärpa till sig”.

Detta stämmer inte riktigt med det uppdrag som Fagerstöm haft under ett och ett halvt år.  Den människosyn som beskrivs är definitivt inte förenlig med vare sej skolans eller Barn- och ungdomssektorns, vi har ett uppdrag som anges av styrdokumenten.

Att  150 000 kr avsats för den här skolutvecklingssatsningen som startade januari 2008 är helt korrekt, att förändringsarbete och utveckling tar tid stämmer också. Men i övrigt förstår jag inte syftet med artikeln.

Eftersom jag var närvarande under intervjun började jag känna mig både förvirrad och irriterad.  Min tanke går till lärarna på skolan som med inspiration och engagemang arbetar med att förbereda inför skolstarten. Detta är inte en juste beskrivning. Sedan börjar jag fundera över hur det kan komma sig att det är möjligt att förstå och tolka ett samtal (intervju) på två så skilda sätt.  Jag känner inte igen den beskrivning som ges i Vimmerby tidning i det som sades måndag eftermiddag.

Jag fortsätter att läsa artikel nr. 2 ”Stormöte skall sätta föräldrar på plats”. Vad är detta, tänker jag. Jag får veta att kommunledning kallat till stormöte. Att våra politiker hoppas att det kommer mycket folk är en del i texten som jag förstår. Vinklingen att syftet är ett annat (vilket enligt artikeln avslöjas av ”Furulundsskolans rektor”) är för mig obegriplig, vad vill Simonsen uppnå? När jag läser slutklämmen ”föräldrarna skall läxas upp för att de reagerade och protesterade och inte började ägna sig åt ekonomiska kalkyler” vet jag inte riktigt vad jag skall tro.

En skola är till för eleverna, vi som arbetar där arbetar för eleverna. Utan föräldrar har vi inga elever! Föräldrar lämnar det viktigaste och mest värdefulla de har till oss i skolan. Hur kan vi arbeta utan föräldrasamverkan som är en så viktig del i skolans uppdrag?

Ett öppet möte är planerat den 31 augusti, kl. 18.30, inbjudan kommer att gå ut 24 augusti när eleverna börjar skolan. För att nå skolintresserade som inte har barn på skolorna kommer vi att annonsera.

Jag  hoppas verkligen att många annammar inbjudan. Min sammanfattning efter att ha läst artiklarna är –  att närvara, höra det som sägs, ha möjlighet att ställa frågor och bilda en egen uppfattning är viktigt – då har man en möjlighet att komma närmare sanningen.

Slutrapporten, som beskriver delar av de processer som skett på Furulundsskolan under tre terminer är fortfarande öppen för kommentarer. När slutversionen publiceras kommer den att finnas på skolans hemsida.

Som rektor är jag elevernas företrädare, utan föräldrar har vi inga elever!
Som rektor är jag ansvarig för de medarbetare som finns på skolan. Furulundsskolans lärare som under de här dagarna före skolstarten arbetar med energi och engagemang förtjänar en bättre beskrivning än den jag läste igår!

Annonser