Igår, fredag fick jag äntligen träffa skolans alla lärare och fritidspedagoger, det var på tiden. Eftersom onsdagen och torsdagen var avsatta för föreläsningar och tvärgruppsarbete har lärare som undervisar i fk-6 respektive 7-9 befunnit sig på olika orter. Detta har inneburit att jag haft möjlighet att träffa de pedagoger som ansvarar för våra yngre elever men däremot inte de som ansvarar för eleverna i år 7-9. En lärdom att ta med inför nästa läsår!

Onsdagens förmiddagsföreläsning (Stewe Wretman) för de lärare som ansvarar för elever upp till år 6 motsvarade mina förväntningar. Min egen inspiration fick en rejäl dos med påfyllning, jag ser fram emot de kommande samtalen kring det som anges i våra stydokument. Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. (Lpo 94)

Under eftermiddagen fick modersmålslärare och jag (är ansvarig rektor för modersmålsundervisning i kommunen) en träff med Helena Moureau för att diskutera hur vi skall lägga upp arbetet. Hur utvecklar man gemensamma pedagogiska planeringar och kanske framför allt gemensamma bedömningar av elevarbeten när vi arbetar med olika språk? Inte nog med detta, vi använder dessutom olika skriftspråk! Samtalet resulterade i att lärarna fick med sig tankar för hur de kan gå vidare med sitt arbete.

Under torsdagen hade jag förmånen att få ta del av just den typ av diskussionersom som anges i vårt uppdrag. Två lärargrupper tillbringade en heldag på Furulundsskolan. Det var 20 lärare från skolorna i Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund som hade sitt första arbetspass i de grupper (lärare fk-3 och 4-6) som kommer att fortsätta att arbeta tillsammans under de kommande åren. En hel dag med pedagogiska samtal, vilken inledning på terminen! I slutet av dagen var samtliga smått trötta i huvudet men de första pedagogiska planeringarna var klara, alla var nöjda med dagen. Planeringarna kommer att skickas in till våra processledare, Helena Moureau och Stewe Wretman. I början av september får samtliga grupper återkoppling på sitt arbete. Med start vecka 38 kommer grupperna att träffas var annan vecka för fortsatta samtal.

Den kommande veckan inleds med att Per Fagerström, processledare i det utvecklingsprojekt som startades på Furulundsskolan i januari 2008, presenterar sin slutrapport måndag efermiddag.  För mig som ny rektor blir rapporten en god hjälp när jag skall sätta mig in i det arbete som genomförts. Den kommer också att utgöra ett underlag för oss på skolan när vi planerar det fortsatta utvecklingsarbetet.

Annonser