Om två veckor, måndag 24 augsti, börjar höstterminen för eleverna på Furulundsskolan. Igår träffade jag en av de som snart kommer tillbaka efter ett långt sommarlov. ”Börjar skolan om två veckor? Vad roligt att träffa alla kompisar!” Själv tyckte jag att det var roligt att möta en av våra elever, en skola utan elever är ganska tyst och tom.

Igår var även dagen då skolans administratörer återvände till arbetet. Som ny på skolan var jag lite extra (och egoistiskt) glad att se dem! Det här är tjejerna som har koll på det mesta – ovärderligt när man skall sätta sig in i en ny arbetsplats och har mängder av frågor som dyker upp. Hoppas att de inte blir trötta på min frågvishet!

Det är mycket som skall ske innan eleverna börjar. Imorgon inleds läsåret för lärarna med en föreläsning, det blir en avspark inför en större kompetensutvecklingssatsning som kommer att pågå under ett par år.”Fokus på mål och bedömning för ökad måluppfyllelse” – ett projekt som involverar samtliga lärare, rektorer och sektorsledning. Helena Moreau och Stewe Wretman är processledare och förutom föreläsningar kommer stor del av arbetet att ske i grupp. De lärare som undervisar i år f-3 eller 4-6 utgör olika grupper, de pedagoger som arbetar i år 7-9 är indelade i ämnesgrupper. Under torsdagen påbörjar samtliga grupper det gemensamma arbetet där läroplan samt kursplanernas strävansmål kommer att ligga till grund för pedagogiska planeringar som gruppdeltagarna skall arbetar fram. Syftet med det arbete som inleds på onsdag är ökad måluppfyllelse, likvärdig bedömning, samsyn kring elevers arbete och ett mer utvecklat och gemensamt professionellt språk. Jag ser fram emot de kommande årens pedagogiska samtal, det är en bra satsning som kommer att bli ett stöd i vardagsarbetet och bidra till ökad kvalitet och en bättre skola för våra elever.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.

(Lpo 94, Skolans uppdrag s 5-6)

Från onsdagen blir det lite mer liv och rörelse på skolan, jag ser fram emot många spännande möten. Om (knappt) två veckor möter vi eleverna och får hälsa dem varmt VÄLKOMNA till ett nytt skolår.

Annonser