Trevligt att vara på plats!
Post, samtal, telefonkontakter, fakturor, uppackning av flyttlådor samt planering av intervjuer. Första arbetsdagen på min nya arbetsplats passerade fort. Starten har underlättats av att jag känner till skolan sedan tidigare, trots detta har det varit en del att söka reda på och fråga om/efter. Det känns bra att ha trevliga kollegor att fråga.

Med Ken Robinssons föreläsning kring kreativitet i bakhuvudet har jag kommit fram till att den kreativa tanken gynnas av att rensa ut gammalt och att packa upp det sparade på en ny plats. När jag sorterade och rensade på min gamla arbetsplats blev det reflektioner kring då,  nu och framtid. Det som utvecklats och är bättre nu än då, hur mycket bättre och på vilket sätt kommer det att vara i framtiden? Att packa upp sådant som valts ut för att sparas för att tas med till min nya tjänst har satt igång tankar om hur material mm kan komma till användning i arbetet på Furulundsskolan. Ny plats – påfyllning med nya tankar.

I våras presenterade Skolverket ett stödmaterial för rektorer, detta tillhör det som hamnade överst vid min uppackning. Här sammanfattas rektors ansvar och uppdrag på ett överskådligt sätt. Uppdraget är omfattande och ansvaret stort… Det är kanske anledningen till att jag upplever skriften som ett bra tankestöd och en inspirationskälla.

Jag återkommer till Ken Robinsson, vikten av kreativitet och mod att ta chansen, att våga göra fel. I föreläsningen talar Robinsson om att vi utbildar på ett sätt som tar bort barnets naturliga kreativitet samtidigt som vi lär ut vikten av att inte göra fel. Han talar om hur olika typer av kunskap och talang graderas, matematik är fint och viktigt, dans har inte samma status. Visst ligger det någonting i detta men varför är det så? Hur många av våra elever blir matematiker, hur många blir dansare? Tänk så många yrken det finns däremellan!

Man kan till exempel ha förmånen att vara rektor, förhoppningsvis med mod att begå ett och annat misstag.

Annonser